We're In The Best Of Drinking Water Plant

We're In The Best Of Drinking Water Plant

HWe're In The Best Of Drinking Water Plant

About Northeast Water Thailand

บริษัท นอร์ทอีส วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตั้งอยู่ที่ ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ บริเวณทุ่งข้าวหอมมะลิคุณภาพในภาคตะวันออกเฉียงใต้ (ภาคอีสานใต้) ซึ่งเป็นแหล่งน้ำชั้นเยี่ยมที่พร้อมไปด้วยน้ำที่สะอาด ทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต จะมีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทุกขวดและเมื่อเสร็จกระบวนการผลิต พนักงานควบคุมคุณภาพจะทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำ โดยตรวจทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ และฟิสิกส์ เพื่อให้ได้น้ำดื่มที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน

  • ได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการ จากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มตรา "สบาย"
  • เลขทะเบียนอาหารที่ 32-2-01453-2-0001
  • ได้รับ GMP จากสำนักงานอาหารและยา
  • GMP CODEX, HACCP CODEX
  • ISO9001:2008, ISO9001:2005, ISO9001:2015

Our Products

น้ำถ้วย 220 มล.

น้ำถ้วย 220 มล. บรรจุ 48ถ้วย/กล่อง

น้ำขวด 350 มล.

น้ำขวด 350 มล. บรรจุ 12 ขวด/แพ็ค

น้ำขวด 600 มล.

น้ำขวด 600 มล. บรรจุ 12 ขวด/แพ็ค

น้ำขวด 1,500 มล.

น้ำขวด 1,500 มล. บรรจุ 6 ขวด/แพ็ค

น้ำขวด 6 ลิตร

น้ำขวด 6 ลิตร บรรจุ 1 แกลลอน

น้ำขวด 18.9 ลิตร

น้ำขวด 18.9 ลิตร บรรจุ 1 ถัง

Our Customers

Pride

การผ่านการตรวจมาตรฐานอย่างเข้มงวดทั้งภาครัฐและเอกชนของสถาบันที่มีชื่อเสียงผสานกับคุณภาพ ของน้ำดื่มสบายที่ผู้บริโภคสัมผัสได้จริง จึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่ธรรมชาติ ภายใตยี่ห้อของบริษัทชั้นนำมากมาย อาทิเช่น

GMP

มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ เป็นเกณฑ์ควบคุมการผลิต (Good Manufacturing Practice) ตลอดจนกระบวนการควบคุมให้ปฏิบัติตามของกองบริหารคุณภาพผลิตภัณฑ์แห่งรัฐหรือชุมชนนั้นๆ เพื่อการวิจัย การผลิต การบริโภค และการประกอบการค้าที่ดีขึ้น รายการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการตรวจสอบและปฏิบัติตาม แตกต่างกันบ้าง ในแต่ละชุมชน แต่จุดมุ่งหมายในการสร้างมาตรฐาน GMP ขึ้นอยู่กับการลดความเสี่ยงในปัจจัยและวัสดุที่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค โดยกำหนดให้มีมาตรฐานทางสาธารณะที่สะอาดและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จีเอ็มพี เรียกว่า ระบบบริหารงานคุณภาพ เริ่มแรกนั้นใช้เป็นกระบวนการควบคุมวัตถุมีพิษและวิธีการทางเภสัช

HACCP

เป็นมาตรฐานสำคัญที่คอยควบคุมดูและความปลอดภัยในทุกกระบวนการผลิตอาหาร ซึ่งช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคเพราะสามารถบริโภคอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยไร้อันตราย ทั้งยังลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ์เนื่องจากสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ และอำนวยความสะดวกในการค้าระหว่างประเทศอีกด้วย ดังนั้น HACCP จึงเป็นมาตรฐานในการผลิตอาหารที่คอยควบคุมดูแลคุณภาพทุกขั้นตอนในการผลิต เพื่อป้องกันอันตรายและสิ่งปนเปื้อนในอาหาร ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับความนิยมจากหลายประเทศทั่วโลก

ISO ย่อมาจาก International Organization for Standardization คือ องค์การมาตรฐานสากล หรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน เป็นองค์กรที่ออกมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และอุตสาหกรรม ส่วนมาตรฐานที่องค์กรนี้ออกมา ก็ใช้ชื่อนำหน้าว่า ISO เช่น ISO 9000 และ ISO 14000 ซึ่งก็เป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยระบบบริหารคุณภาพ และระบบบริหารสิ่งแวดล้อม .

Welcome To Our Business

หากต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม กรุณาระบุ Email ของท่าน.

Our special Team

Anongpat Tangthaweesit

CEO

Pisit Tangthaweesit

Director

Nawin Warasin

General Manager

Narong Tawan

QM Manager

Latest News

13 comments 2018-07-22 / 09:10:16

กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์

บริษัท นอร์ทอีส เวอตอร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท PM 1994 จำกัด, บริษัท แสงธนสิน จำกัด, บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ จำกัด และบริษัทในเครืออื่นๆ ร่วมจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ ขึ้นในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 ณ สนามแสดงช้าง จังหวัดสุริทร์ โดยมีการแข่งขันกีฬาต่างๆ ...................

Read more
130 comments 2018-08-08 / 09:10:16

ISO9001:2015

ในวันที่ 6-9 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท นอร์ทอีส วอเตอร์ จำกัด ได้ยกระดับการรับรองระบบคุณภาพ จากเดิม ISO9001:2008 เป็น ISO9001:2015 เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพในกระบวนการการผลิตน้ำดื่ม เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจในการบริโภค ภายใต้การผลิตของบริษัทนอร์ทอีส วอเตอร์จำกัด ................

Read more
10 comments 2016-03-05 / 09:10:16

โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษา

บริษัท นอร์ทอีส เวอตอร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท PM 1994 จำกัด, บริษัท แสงธนสิน จำกัด, บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ จำกัด และบริษัทในเครืออื่นๆ ร่วมจัดโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านกาเกาะ-ระโยง ...................

Read more

Contact us

Call: +668 5565 6265
Monday-Saturday (8am-5pm)

Email: Phensiri.k@northeastwater.co.th
Facebook: Sabaidrink Thailand

Location: 45 Moo 2 Salak Dai, Muang Surin, Surin 32000. Thailand

Your message has been sent. Thank you!